Trwa ładowanie proszę czekać ...

Definicja mobbingu w pracy - co to jest i co robić w takiej sytuacji?

6 grudnia 2023

​Mobbing jest nie tylko naruszeniem godności pracownika, ale także wpływa na kulturę w miejscu pracy i podważa podstawy zdrowej organizacji. W niniejszym artykule przeanalizujemy ten temat, zaczynając od definicji mobbingu w miejscu pracy i określając, jakie zachowania są uważane za mobbing. Zrozumienie tych aspektów pomoże ci rozwiązać ten problem i stworzyć wspierające i zrównoważone środowisko pracy.

Czym jest mobbing w miejscu pracy? Mobbing w miejscu pracy to problem, który dotyka wiele organizacji, wpływając na produktywność i samopoczucie pracowników. Termin ten jest używany do opisania agresywnego i systematycznego zachowania skierowanego przeciwko pracownikowi. Mobbing psychologiczny jest publicznym aktem krzywdzenia jednostki.

Mobbing obejmuje również działania, które naruszają godność pracownika i powodują, że czuje się on psychicznie niekomfortowo. Ostatecznie mobbing może prowadzić do zaburzeń zdrowotnych spowodowanych stresem i niską samooceną.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zawiera szczegółową definicję mobbingu.

Co to jest mobbing w pracy - jakie działania się do tego zaliczają?

Mobbing w pracy może przybierać różne formy. Obejmuje on zastraszanie, długotrwałe nękanie, ośmieszanie i celowe znieważanie, a także działania mające na celu obniżenie oceny przydatności zawodowej pracownika. Zastraszanie jest jedną z najczęstszych form mobbingu. Obejmuje ono groźby, agresywną komunikację, izolowanie lub ignorowanie pracownika, a także izolację społeczną.

Mobbing może również przejawiać się poprzez celowe ośmieszanie pracownika. Jest to sposób na upokorzenie pracownika przed innymi w pracy, co może spowodować utratę szacunku i zaufania. Upokarzającym działaniem jest również zranienie pracownika w celu odizolowania go od zespołu. Mobbing może również stanowić naruszenie nietykalności osobistej pracownika. Wszelkie działania naruszające prywatność pracownika, w tym nieuprawnione przeszukiwanie lub rozpowszechnianie danych osobowych. Zastraszanie ma miejsce, gdy osąd zawodowy pracownika jest celowo zaniżany. Może to obejmować obwinianie pracownika za rzeczy, za które nie jest odpowiedzialny lub odmawianie mu awansu zawodowego.

Jak walczyć z mobbingiem?

Zdrowe miejsce pracy zbudowane jest na fundamencie szacunku i równości. Firmy powinny promować kulturę, która ceni szacunek i równość oraz oferować wsparcie pracownikom, którzy doświadczają trudności. Aby zapobiegać mobbingowi, ważne jest wdrożenie polityki przeciwdziałania mobbingowi i edukowanie pracowników.

Ważne jest, aby natychmiast karać mobbing, jeśli do niego dojdzie. Ważne jest również reagowanie na sytuacje, które noszą znamiona mobbingu. Ważne jest również, aby podjąć działania, jeśli staniesz się ofiarą. Możesz to zrobić, podejmując kroki w celu poprawy swojego zdrowia psychicznego i naprawienia sytuacji. Dowiedz się, co zrobić, jeśli jesteś ofiarą mobbingu w miejscu pracy.

Pracodawcy, którzy tolerują mobbing lub w nim uczestniczą, mogą podlegać sankcjom prawnym. Pracodawcy są również odpowiedzialni za stworzenie bezpiecznego miejsca pracy, zwłaszcza że mobbing jest karalny. Sprawcy mobbingu mogą zostać ukarani grzywną. Mobbing może skutkować grzywną, a także ograniczeniem wolności lub nawet więzieniem dla sprawcy.