Trwa ładowanie proszę czekać ...

Ile zarabiają behapowcy?

15 lutego 2023

Bezpieczeństwo i higiena pracy to szerokie dziedziny, które wymagają ciągłej uwagi. Prawo ciągle się zmienia, więc każdy inspektor BHP musi być na bieżąco i podnosić swoje kwalifikacje. Poznaj opis stanowiska pracy inspektora BHP, dowiedz się, ile może zarobić behapowiec  i jak zdobyć tę pracę.

Praca w charakterze inspektora BHP

Każda firma musi przestrzegać pewnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy i osoby przez nich wyznaczone mogą wykonywać obowiązki inspektora BHP w firmach zatrudniających mniej niż 100 pracowników. Inspektor BHP jest potrzebny, jeśli zatrudnionych jest więcej niż 100 osób.

Jakie są obowiązki dla osoby, która zajmuje to stanowisko? Pierwszymi i najważniejszymi obowiązkami osoby na tym stanowisku jest kontrola warunków pracy i zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo muszą oni sporządzać oceny techniczne pomieszczeń. Pracodawca jest odpowiedzialny za poinformowanie inspektora BHP, jeśli znajdzie zagrożenia na terenie zakładu. Do obowiązków inspektora BHP należy prowadzenie dokumentacji, opracowywanie i przechowywanie informacji o wypadkach przy pracy oraz ustalanie okoliczności, w jakich do nich doszło. Odpowiednie doświadczenie i podejście świadczą o zarobkach technika BHP.

Do jego obowiązków należy również udział w opracowywaniu i opiniowaniu założeń, które dotyczą modernizacji przedsiębiorstwa, opiniowanie i doradzanie w zakresie przepisów bhp, organizacji prac niebezpiecznych oraz udział w ocenie i opracowywaniu ogólnych instrukcji i regulaminów dotyczących zachowania bhp w przedsiębiorstwie. Ile zarabia behapowiec?

Zarobki na stanowisku inspektora bhp

Średnie miesięczne zarobki inspektora BHP wynoszą 4 200 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie inspektora BHP wynosi 3400-5300 zł. Są osoby, które zarabiają mniej niż 3400 zł, co stanowi około 25% wszystkich pracowników. Kolejne 25% pracowników zarabia więcej niż 5 300 zł brutto miesięcznie.

Jak zostać inspektorem BHP?

Musisz zrozumieć wymagania, aby zostać inspektorem, jeśli chcesz nim zostać. Aby zostać inspektorem BHP, musisz spełnić wymogi prawne, a konkretnie Rozporządzenie Ministrów z września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokument ten mówi, że na tym stanowisku może pracować każdy, kto ma tytuł technika bezpieczeństwa lub higieny pracy, ma co najmniej czteroletni staż pracy i wykształcenie wyższe oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe. Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy musi stale aktualizować swoją wiedzę zgodnie z wymogami prawa. Jakie są kroki, aby zdobyć potrzebne szkolenie i mieć wystarczające zarobki w BHP? Kierunek ten oferowany jest przez szereg szkół policealnych w Polsce. Większość z tych szkół jest bezpłatna. Można również ukończyć studia w odpowiedniej dziedzinie. Jest to łatwe do zrobienia, ponieważ wiele uczelni oferuje szkolenia w tym zakresie. Absolwenci mogą kontynuować edukację, podejmując studia podyplomowe po ukończeniu kierunku BHP.