Trwa ładowanie proszę czekać ...

Służba BHP- zakres działalności

1 lutego 2017

Służba bezpieczeństwa jest wyspecjalizowaną komórką w zakładzie pracy do zajmowania się wszystkimi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy. Przepisy prawa nakazują pracodawcy utworzenie takiej służby zarówno w małych jak i dużych firmach, choć trzeba podkreślić że w stosunku do małych firm prawo jest tylko nieco mniej restrykcyjne.Służbę BHP nazywa się też często organem doradczym i opiniotwórczym w stosunku do pracodawcy. Polskie prawo, czyli w tym wypadku rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 IX 1997 roku określa precyzyjnie cele, zadania i zakres działania tej służby.

Oto katalog zadań służby BHP
1. Zadanie polegające na przeprowadzaniu kontroli warunków pracy w zakładzie
2. Zadanie polegające na przeprowadzaniu kontroli przestrzegania przepisów BHP na wszystkich stanowiskach w firmie
3.Zadanie polegające na regularnym informowaniu pracodawcy o stwierdzonych niedociągnięciach i zagrożeniach występujących w zakładzie pracy i jednoczesne proponowanie rozwiązań w tym zakresie
4.Zadanie polegające na na opracowywaniu planów modernizacji firmy wraz z propozycjami rozwiązań organizacyjno-technicznych z zakresu BHP, tak aby zapewnić postęp w tej dziedzinie
5.Zadanie polegające na braniu udziału w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących wszystkich zmian w zakładzie pracy, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy.
6.Zadanie polegające na udziale w przekazywaniu do użytkowania nowo wybudowanych obiektów , w których zaplanowane są pomieszczenia do pracy, urządzenia do produkcji mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
7.Zadanie polegające na na zgłaszaniu wniosków w sprawie rozwiązań BHP w stosowanych albo nowo wprowadzanych procesach produkcji.
8.Zadanie polegające na uczestnictwie w powstawaniu tak zwanych zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych rozporządzeń, regulaminów i instrukcji pracy dotyczących szeroko rozumianych zagadnień BHP.
9.Zadanie polegające na przedstawianiu pracodawcy wniosków z zakresu ergonomii na stanowiskach pracy.
10.Zadanie polegające na prowadzeniu dokumentacji spraw bezpieczeństwa i higieny pracy ( rejestry, zaświadczeń i opinii o chorobach zawodowych, wyników badań, analiz, protokołów pokontrolnych itp)
11.Zadanie polegające na udziale w badaniu okoliczności przyczyn wypadku przy pracy wraz z przyczyn jakie do tego wypadku doprowadziły.