Trwa ładowanie proszę czekać ...

Powoływanie zespołu powypadkowego

6 kwietnia 2023

Ile osób jest w zespole, który będzie badał wypadek? Jaki jest skład zespołu powypadkowego? Czy muszą mieć odpowiednie kwalifikacje? Co zrobić, gdy dojdzie do wypadku w małej firmie, w której pracuje tylko jeden pracownik? Jeśli chcesz uzyskać odpowiedzi na te pytania czytaj dalej. 

Powoływanie zespołu powypadkowego

Pracodawca powołuje zespół powypadkowy. Pracodawca musi działać natychmiast. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wypadku. Zazwyczaj jest to pisemne zarządzenie pracodawcy, nie ma ono z góry ustalonej pisemnej formy.  Skład zespołu powypadkowego ustalają przepisy. Przeważnie jest to pracownik służby BHP i społeczny inspektor pracy, jeśli jednak w firmie na tej drugiej osoby to na jej miejsce można powołać przedstawiciela pracowników, który posiada dokument potwierdzający ukończenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast jeśli firma nie posiada służby BHP, na jej miejsce można powołać pracodawca, pracownika , któremu powierzono obowiązki służby BHP lub zewnętrznego specjalistę. 

Rola zespołu ds. badania wypadków

Zespół przystępuje do pracy niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wypadku. Do obowiązków zespołu należą przede wszystkim oględziny.  Zespół dokona oględzin miejsca zdarzenia, a także urządzeń i maszyn biorących udział w wypadku, w tym sprzętu ochronnego. Zbadają również wszelkie inne czynniki, które mogły przyczynić się do wypadku. Jest to ważna czynność, ponieważ pozwala na zebranie dużej ilości informacji. Dzięki temu można postawić wstępne hipotezy. Dalsze dowody mogą potwierdzić lub obalić hipotezy. Kolejnym etapem może być narysowanie szkicu lub fotografia. Zespół powypadkowy może naszkicować miejsce wypadku lub w razie potrzeby zrobić zdjęcia. Pomaga to w wizualizacji wypadku i często może być wykorzystane do identyfikacji istotnych faktów. Następnie zbierane są wyjaśnienia poszkodowanego Jeśli poszkodowany jest w dobrym stanie zdrowia, to ważne jest, aby zespół wysłuchał jego wyjaśnień. Ważne jest także zebranie informacji o świadkach. Świadkowie nie muszą być naocznymi świadkami zdarzenia. Świadek mógł nie widzieć zdarzenia, ale słyszał dźwięk lub głos, a następnie przybył na miejsce po zdarzeniu.

Opinia lekarska dotycząca obrażeń ciała także jest istotnym elementem działań zespołu powypadkowego. Zespół, który reaguje na wypadek, musi skonsultować się z lekarzem, a w razie potrzeby z innymi specjalistami, w celu określenia ciężkości i skutków zdarzenia. Przepis ten nie określa zaangażowanych specjalistów, co jest w porządku, ponieważ zależy to od każdej sytuacji. Zespół może dołączyć inne dowody, jeśli są one przydatne do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku. Zespół może posłużyć się transkrypcją monitoringu, kopią świadectwa kwalifikacji, czy kopią protokołu oględzin. Radzimy unikać dodawania dowodów, które są nieistotne.

Wnioski i środki zapobiegawcze

Innym zadaniem zespołu jest określenie środków zapobiegawczych, a w szczególności wniosków, które wynikają z ocen ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym doszło do wypadku. Badania powypadkowe mają na celu określenie działań, które należy podjąć, aby zapobiec wystąpieniu takich wypadków w przyszłości.

Sporządzenie protokołu powypadkowego

Zespół powypadkowy musi sporządzić protokół powypadkowy ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku. Protokół wypadku przy pracy może być sporządzony na postawie wzoru podanego w przepisach.