Trwa ładowanie proszę czekać ...

Czym jest i komu podlega służba bezpieczeństwa i higieny pracy?

1 lutego 2017

Służba BHP jest w firmie wyspecjalizowaną komórką kontrolno-doradczą do wszystkich spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Obowiązek utworzenia takiej służby ciąży zawsze na pracodawcy i to on ustala liczbę zatrudnionych w służbie pracowników, oczywiście przy uwzględnieniu stanu zatrudnienia, warunków pracy ( zwłaszcza jeśli są one uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia), ale tez inspektor pracy po stwierdzeniu zagrożeń w firmie ma kompetencje, aby nakazać pracodawcy zatrudnienie dodatkowego pracownika, lub pracowników w służbie BHP. Służba BHP albo podlega bezpośrednio pracodawcy, albo pracodawca wyznacza w kadrze kierowniczej osobę do sprawowania nadzoru w tym względzie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku szczegółowo podaje, kto może być pracownikiem służby BHP i jakie powinien mieć kompetencje. Wygląda to w następujący sposób:
- jeśli pracodawca zatrudnia ponad stu pracowników, to nie ma wyjścia, musi utworzyć służbę BHP poprzez zatrudnienie na etacie ( lub więcej w razie potrzeby) odpowiednio przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osób.
-jeśli pracodawca zatrudnia nie więcej niż stu pracowników, wówczas może powierzyć zadania służby BHP pracownikowi, który wykonuje u niego w firmie inne obowiązki, po prostu może tak dobrać zakres obowiązków pracownika, aby objął on sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Oczywiście warunkiem są jego odpowiednie kompetencje w tym zakresie.
- pracodawca może sam wykonywać obowiązki służby BHP. Jest to możliwe w przypadku, kiedy zatrudnia w swojej firmie do dziesięciu pracowników. Jeśli działalność , którą wykonuje pracodawca jest zakwalifikowana do tak zwanej trzeciej kategorii ryzyka ( w rozumieniu przepisów prawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), wówczas może zatrudniać nawet do dwudziestu pracowników. Oczywiście pracodawcę wykonującego zadania służby BHP też obowiązują rygorystyczne kryteria kwalifikacyjne.Trzeba podkreślić ,że zwykłe szkolenie BHP tu absolutnie nie wystarczy.
-jeśli pracodawca zatrudnia w swojej firmie od stu do sześciuset pracowników, jest zobowiązany prawem ( paragraf 1,3 i 4 rozporządzenia w sprawie służby BHP z 2 IX 1997 roku) stworzyć wieloosobową komórkę służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a w uzasadnionych przypadkach może to być tylko jeden etat.