Trwa ładowanie proszę czekać ...

Mity i fakty BHP

1 lutego 2017

Do obowiązków pracodawcy należy stworzenie w swojej firmie tak zwanej służby bezpieczeństwa. Pracodawca to osoba lub organ, która zatrudnia inne osoby na podstawie tak zwanego stosunku pracy, co rozumieć należy jako zawarcie z pracownikiem umowy o pracę. Formalnie rzecz biorąc służba bezpieczeństwa to quasi organ opiniotwórczo-doradczy dla pracodawcy, a w praktyce utworzenie służby bezpieczeństwa w firmie oznacza po prostu na zatrudnienie na etacie inspektora lub specjalisty BHP. Oczywiście forma zatrudnienia jest dowolna, może to być etat, pół etatu, może to też być osoba z poza firmy rozliczana fakturami za wykonana pracę, a w ostateczności może to być sam pracodawca. Warunkiem są oczywiście odpowiednie kompetencje takiej osoby. Nie może to być standardowe szkolenie BHP jakie jest obowiązkowe dla pracodawcy i pracowników. Osoba aspirująca do stanowiska inspektora BHP musi pomyślnie skończyć specjalistyczne, poszerzone szkolenie przeznaczone właśnie dla osób które w sposób profesjonalny mają zajmować się tymi zagadnieniami.

Podstawa prawna
- Kodeks Pracy, a w szczególności artykuł 237 ustęp 11, paragraf 2 i 3
-Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 109 pozycja 704 ze zmianami
- Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 pażdziernika 2006 roku
- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 26 listopada 2008 roku

Upraszczając można powiedzieć, że zadaniem służby bezpieczeństwa jest wyręczenie pracodawcy z obowiązku zajmowania się szeroko rozumianym bezpieczeństwem i higieną pracy w swojej firmie, co nie oznacza oczywiście, że w ten sposób pracodawca pozbywa się wszelkiej odpowiedzialności w tym względzie. Tak nie jest, pracodawca jest zawsze odpowiedzialny za wszystko w firmie, nie tylko w dziedzinie bezpieczeństwa, ale utworzenie służby bezpieczeństwa z prawdziwego zdarzenia, może tą odpowiedzialność podzielić i zmniejszyć. Kompetentny inspektor BHP działający w firmie powinien na bieżąco monitorować sytuację w tym względzie, wprowadzać procedury niwelujące zagrożenia, dbać o bezpieczeństwo pracy na każdym stanowisku, przypominać o okresowych badaniach lekarskich i współpracować z lekarzem zakładowym i laboratoriami wykonującymi badania czynników szkodliwych w firmie, przypominać o szkoleniach, prowadzić stosowaną dokumentację i raportować pracodawcy o wszystkim aspektach tych zagadnień.