Trwa ładowanie proszę czekać ...
Chcesz poprawić bezpieczeństwo w pracy? Dowiedz się, jak szkolenia BHP mogą pomóc poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Ucz się od ekspertów, uzyskaj odpowiedzi na najczęściej zadawane...
Ergonomia komputera jest ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu podczas długotrwałego korzystania z komputera. Dowiedz się, dlaczego ergonomia stanowiska pracy jest ważna i jakie są...
Kurs na koparkę to coś więcej niż tylko szansa na zdobycie praktycznych umiejętności. To także sposób na zapewnienie sobie stabilnej i dobrze płatnej pracy. Warto zapoznać się z różnymi...
Powołanie komisji BHP 22 czerwca 2023
Kiedy powinna zostać utworzona komisja bezpieczeństwa i higieny pracy? Kto wchodzi w skład komisji BHP? Jakie są zadania komisji BHP?    Powołanie komisji bezpieczeństwa i...
Ile osób jest w zespole, który będzie badał wypadek? Jaki jest skład zespołu powypadkowego? Czy muszą mieć odpowiednie kwalifikacje? Co zrobić, gdy dojdzie do wypadku w małej firmie, w...
Istnieje wiele przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia. Czytanie ich wszystkich w tej samej kolejności może być przytłaczające. Ten artykuł da Ci podstawy przepisów BHP. Możesz...
Ile zarabiają behapowcy? 15 lutego 2023
Bezpieczeństwo i higiena pracy to szerokie dziedziny, które wymagają ciągłej uwagi. Prawo ciągle się zmienia, więc każdy inspektor BHP musi być na bieżąco i podnosić swoje kwalifikacje...
Pracownicy, szczególnie starsi, mogą pytać, czy w przypadku ich pracy istnieje dodatek za pracę w warunkach szkodliwych. Co to oznacza? Czy pracodawca ma obowiązek wypłacać go co...
Ewakuacja ludzi z budynku 12 grudnia 2022
Na kursach bezpieczeństwa pożarowego często pojawia się temat ewakuacji. Temat ten jest często pomijany i traktowany jako wypełniacz czasu szkolenia. Jakie przepisy regulują kwestie...
Pracownik, który zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy to specjalista ds. BHP. Do wykonywania tej pracy wymagana jest różnorodna wiedza i kwalifikacje. Jakie są średnie zarobki...
Kodeks pracy wymaga, aby pracodawca zapewnił pracownikom odzież i obuwie robocze oraz utrzymywał je w czystości i gotowości do użytku. Istnieje możliwość, aby pracownik sam zadbał o swoją...
Każda firma musi przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Nad przestrzeganiem przepisów czuwają wewnętrzni i zewnętrzni specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak...
Temperatura w miejscu pracy Wiele czynników może zakłócać koncentrację w pracy. Jednym z przykładów jest hałas, który może rozpraszać i denerwować. Podobnie jest z...
Zadania służby BHP 1 lutego 2017
Zadania służby BHP zostały dokładnie sprecyzowane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 roku, a opublikowane w Dzienniku...
Mity i fakty BHP 1 lutego 2017
Do obowiązków pracodawcy należy stworzenie w swojej firmie tak zwanej służby bezpieczeństwa. Pracodawca to osoba lub organ, która zatrudnia inne osoby na podstawie tak zwanego stosunku...
Służba BHP zajmuje się wdrażaniem i kontrolą spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zakres tych czynności opisuje Kodeks Pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 2 IX 1997...
Zakres działania i wszystkie obowiązki służby bezpieczeństwa i higieny pracy szczegółowo określa rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 roku. Wszystkie obowiązki są tam...
Kodeks Pracy, a konkretnie 237 jego artykuł ściśle określa nie tylko zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, ale tez kwalifikacje osób, które stanowiska w służbie...
O konieczności obowiązkowego powoływania służby do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy tak de facto zadecydowała dyrektywa Unii Europejskiej,a konkretnie artykuł siódmy dyrektywy Rady nr...
Polskie prawo dość precyzyjnie określa zakres działania, sposób tworzenia i zasady funkcjonowania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.Konkretnie chodzi o przepisy zawarte w artykule 237...
Służba bezpieczeństwa jest wyspecjalizowaną komórką w zakładzie pracy do zajmowania się wszystkimi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy. Przepisy prawa nakazują...
Służba BHP jest w firmie wyspecjalizowaną komórką kontrolno-doradczą do wszystkich spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Obowiązek utworzenia takiej służby ciąży zawsze na...
Służba BHP ma do wykonania w zakładzie pracy ważne i konkretne zadania, które zostały precyzyjnie określone przez przepisy polskiego prawa ( Kodeks Pracy, oraz Rozporządzenie Rady Ministrów...
Obowiązujące w naszym kraju przepisy prawa dotyczące tworzenia i organizacji pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( konkretnie chodzi o Kodeks Pracy artykuł 237 paragraf 1 oraz...
Działalność służby BHP jako organu kontrolno doradczego w sprawie bezpieczeństwa, warunków i higieny pracy,reguluje prawo, a konkretnie Kodeks Pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 2 IX...
Powołana przez pracodawcę służba BHP ( pełna nazwa służba do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy) ma do wykonania ważne zadania. Te zadania określone są przez przepisy zawarte w Kodeksie...
Przepisy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy, powinny być przestrzegane w każdej firmie działającej na polskim rynku. To przede wszystkim wymóg prawny, ale tez po...