Trwa ładowanie proszę czekać ...
Zadania służby BHP 1 lutego 2017
Zadania służby BHP zostały dokładnie sprecyzowane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 roku, a opublikowane w Dzienniku...
Mity i fakty BHP 1 lutego 2017
Do obowiązków pracodawcy należy stworzenie w swojej firmie tak zwanej służby bezpieczeństwa. Pracodawca to osoba lub organ, która zatrudnia inne osoby na podstawie tak zwanego stosunku...
Służba BHP zajmuje się wdrażaniem i kontrolą spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zakres tych czynności opisuje Kodeks Pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 2 IX 1997...
Zakres działania i wszystkie obowiązki służby bezpieczeństwa i higieny pracy szczegółowo określa rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 roku. Wszystkie obowiązki są tam...
Kodeks Pracy, a konkretnie 237 jego artykuł ściśle określa nie tylko zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, ale tez kwalifikacje osób, które stanowiska w służbie...
O konieczności obowiązkowego powoływania służby do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy tak de facto zadecydowała dyrektywa Unii Europejskiej,a konkretnie artykuł siódmy dyrektywy Rady nr...
Polskie prawo dość precyzyjnie określa zakres działania, sposób tworzenia i zasady funkcjonowania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.Konkretnie chodzi o przepisy zawarte w artykule 237...
Służba bezpieczeństwa jest wyspecjalizowaną komórką w zakładzie pracy do zajmowania się wszystkimi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy. Przepisy prawa nakazują...
Służba BHP jest w firmie wyspecjalizowaną komórką kontrolno-doradczą do wszystkich spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Obowiązek utworzenia takiej służby ciąży zawsze na...
Służba BHP ma do wykonania w zakładzie pracy ważne i konkretne zadania, które zostały precyzyjnie określone przez przepisy polskiego prawa ( Kodeks Pracy, oraz Rozporządzenie Rady Ministrów...
Obowiązujące w naszym kraju przepisy prawa dotyczące tworzenia i organizacji pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( konkretnie chodzi o Kodeks Pracy artykuł 237 paragraf 1 oraz...
Działalność służby BHP jako organu kontrolno doradczego w sprawie bezpieczeństwa, warunków i higieny pracy,reguluje prawo, a konkretnie Kodeks Pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 2 IX...
Powołana przez pracodawcę służba BHP ( pełna nazwa służba do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy) ma do wykonania ważne zadania. Te zadania określone są przez przepisy zawarte w Kodeksie...
Przepisy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy, powinny być przestrzegane w każdej firmie działającej na polskim rynku. To przede wszystkim wymóg prawny, ale tez po...