Trwa ładowanie proszę czekać ...

Kto może zostać pracownikiem BHP

1 lutego 2017

Służba BHP zajmuje się wdrażaniem i kontrolą spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zakres tych czynności opisuje Kodeks Pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 2 IX 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.Stworzenie w firmie takiej służby jest obowiązkiem pracodawcy.W praktyce stworzenie takiej służy polega na zatrudnieniu na etacie odpowiednio kompetentnej osoby.

W służbie BHP mogą pracować pracownicy na następujących stanowiskach:
- inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. To stanowisko jest najniższe w hierarchii zawodów służby BHP,może to być być osoba posiadająca zawód technika BHP
-starszy inspektor BHP, taki pracownik musi posiadać zawód technika BHP i co najmniej trzy letni staż w służbie BHP.Taka osoba powinna mieć wyższe wykształcenie w takiej właśnie specjalności, a jeśli ma studia z innego kierunku niż sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, to powinna ukończyć studia podyplomowe z tego własnie kierunku i trzyletni staż
-specjalista do spraw BHP - taka osoba powinna mieć wyższe wykształcenie o kierunku bezpieczeństwa i higieny pracy, albo studia podyplomowe w tym kierunku, jeśli studia wyższe były innej specjalności i przynajmniej roczny staż w służbie BHP
-starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy musi mieć wykształcenie wyższe w takim kierunku lub studia podyplomowe i trzyletni staż w tym kierunku
- główny specjalista do spraw BHP to najwyższy w tym zawodzie stopnień hierarchii zawodowej. Obowiązuje oczywiście wyższe lub podyplomowe wykształcenie i staż co najmniej pięcioletni.

Decydując się na ścieżkę zawodową przebiegającą w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy trzeba mieć świadomość, ze jest to bardzo trudna praca, choć pozornie nic na to nie wskazuje.Ot zwykła praca biurowa, jakieś raporty, szkolenia, nic trudnego. W rzeczywistości zakres obowiązków jest szeroki, a odpowiedzialność bardzo duża, bo dotyczy przecież bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Trzeba też pamiętać, ze wykształcenie jest bardzo ważne w tym zawodzie, choć nie jest to warunek konieczny na najniższych stanowiskach. Osoba wykształcona ma większe możliwości awansu, z reguły jest bardziej kreatywna i samodzielna. Od pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga się zresztą nieustannego dokształcania i zaznajamiania się z wszelkimi nowymi rozwiązaniami organizacyjno- technicznymi z tej dziedziny.