Trwa ładowanie proszę czekać ...

Przed rozpoczęciem pracy w BHP należy zapoznać się z przepisami.

23 marca 2023

Istnieje wiele przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia. Czytanie ich wszystkich w tej samej kolejności może być przytłaczające. Ten artykuł da Ci podstawy przepisów BHP. Możesz zbadać więcej praw i przepisów w miarę potrzeb.

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy jest odpowiedzialna za następujące zadania

Często spotykać się można, z tym że absolwenci bhp nie znają zakresu swoich obowiązków. Nie wiedzą, jaka jest ich rola. Jest to problem dla pracodawców i specjalistów HR. Powoduje to nakładanie na służbę bhp zadań, które nie były zamierzone. Nie przeprowadza ona kontroli, nie udziela porad, nie uczestniczy w przygotowaniu i realizacji planów modernizacji i rozwoju firmy. Prowadzi natomiast szkolenia okresowe i sporządza instrukcje bhp dla stanowisk pracy.

Zapoznaj się z przepisami BHP w pracy, zanim przyjmiesz pracę. Dzięki temu będziesz mógł skupić się na faktycznych zadaniach służby i nie będziesz musiał zajmować się tematami, które nie należą do jej obowiązków. Wszystkie obowiązki i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy opisane są w Rozporządzeniu Ministrów z września 1997 roku, Dz.U. 1997 nr. Zawsze czytaj akty prawne, które zostały zmienione. Aktualne wymagania kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy znajdziesz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. z 2004 r. nr.

Kodeks pracy BHP

Najistotniejszym aktem prawnym w zakresie prawa pracy jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. 1974 nr 1974 nr Dziesiąty dział, "Służba bezpieczeństwa i higieny pracy", jest najważniejszy. Znajdą się tam informacje o obowiązkach i przepisach BHP w pracy biurowej i nie tylko dla pracownika, pracodawcy oraz osób odpowiedzialnych za pracowników. Poruszone zostaną podstawy dotyczące pomieszczeń, urządzeń, czynników szkodliwych dla zdrowia, zagrożeń, szkoleń BHP, badań profilaktycznych, wypadków przy pracy oraz służby BHP. O ile niektóre przepisy działu X k.p. są bardzo szczegółowe, o tyle inne są bardziej ogólne. Odesłanie do innych przepisów w takich przypadkach jest konieczne. Czytając rozporządzenie, trzeba pamiętać, że szkolenia wstępne i okresowe więcej dzieli niż łączy. Ustawodawca określa też zupełnie inne wymagania dla osób, które mogą prowadzić instruktaże ogólne oraz dla wykładowców szkoleń okresowych w dziedzinie i przepisach BHP.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Wydaje się, że szkolenia BHP to prosty temat. Dla osób nowych w tej dziedzinie jest on trudny do zrozumienia. Takie wymagania zawiera Rozporządzenie Gospodarki i Pracy (27 lipca 2004 r.) w sprawie przepisów BHP i szkoleń w Dz.U. 2004 nr 2004 nr. Choć rozporządzenie jest krótkie, kryje w sobie wiele niuansów. Tego aktu prawnego nie da się przeczytać za jednym posiedzeniem. Wystarczy powiedzieć, że stworzyłem e-book o szkoleniu. Ma on 116 stron plus 48 stron pytań i odpowiedzi. Jest to temat złożony i trudny. "Przewodnik po szkoleniach BHP" to świetny sposób, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.