Trwa ładowanie proszę czekać ...

Na czym polega funkcjonowanie służby BHP w firmie ?

1 lutego 2017

Przepisy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy, powinny być przestrzegane w każdej firmie działającej na polskim rynku. To przede wszystkim wymóg prawny, ale tez po prostu wymóg zdrowego rozsądku, bo nieprzestrzeganie zasad BHP wielokrotnie zwiększa ryzyko wypadków przy pracy, chorób zawodowych, zanieczyszczenia środowiska, ale też w dłuższej perspektywie przekłada się na wyższe koszty działalności firmy. Tak więc wdrażanie rozwiązań BHP i rygorystyczne przestrzeganie przepisów BHP, opłaca się wszystkim-pracodawcy, pracownikom i nawet społeczeństwu, przyczynia się bowiem do wielu pro ekologicznych rozwiązań.

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy ( w skrócie służba BHP) to powoływana przez pracodawcę komórka organizacyjna działająca w zakładzie pracy, pełniąca szeroko rozumiane funkcje doradczo kontrolne w dziedzinie BHP. Służba BHP musi działać zgodnie z prawem i w granicach prawa. W tym wypadku są to przepisy Kodeksu Pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.
W praktyce tworzenie służby BHP w danym zakładzie polega na zatrudnieniu w firmie kompetentnej w tej dziedzinie osoby, powierzeniu zadań BHP pracownikowi już zatrudnionemu w firmie, jako dodatkowe obowiązki, albo zlecenie tych zadań firmie z zewnątrz. W określonych warunkach ( mała firma do stu pracowników) zadania służby BHP może przejąć pracodawca. Trzeba podkreślić,że w każdym opisanym wyżej przypadku wymagane są odpowiednie kwalifikacje.

W służbie BHP wyróżniamy następujące stanowiska :
1.Inspektor do spraw BHP.
Kwalifikacje - ukończony specjalny kurs BHP dla tej służby, udokumentowany zawód technika

2.Starszy inspektor do spraw BHP.
Kwalifikacje - ukończony kurs BHP , ukończone studia wyższe o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, trzyletni staż w służbie BHP

3.Specjalista do spraw BHP.
Kwalifikacje - wyższe wykształcenie o kierunku BHP lub studia podyplomowe z tej dziedziny oraz przynajmniej roczny staż w służbie

4.Starszy specjalista do spraw BHP
Kwalifikacje- ukończone wyższe studia o specjalności BHP lub zaliczone studia podyplomowe z tej dziedziny i co najmniej trzyletni staż w służbie BHP

5.Główny specjalista do spraw BHP
Kwalifikacje - wyższe wykształcenie o kierunku BHP, studia podyplomowe w zakresie BHP oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w służbie BHP.