Trwa ładowanie proszę czekać ...

Wymagane kwalifikacje dla służby BHP

1 lutego 2017

Kodeks Pracy, a konkretnie 237 jego artykuł ściśle określa nie tylko zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, ale tez kwalifikacje osób, które stanowiska w służbie bezpieczeństwa mogą obejmować oraz nazwę i szczegółowy wykaz takich stanowisk.

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracodawca może powierzyć zadania bezpieczeństwa i higieny pracy w następujących przypadkach
- Jeśli pracodawca zatrudnia w swoim zakładzie pracy jedynie do dziesięciu pracowników, lub jeśli zatrudnia dwudziestu pracowników , ale prowadzona przez niego działalność gospodarcza została zgodnie z prawem zaliczona do nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka, to może sam osobiście wykonywać zadania służby BHP, pod warunkiem, że ma odpowiednie kwalifikacje .W tym wypadku nie wystarczy zwykłe szkolenie BHP, musi to być szkolenie poszerzone, stosowane specjalnie dla przyszłych pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Jeśli pracodawca zatrudnia w swojej firmie nie więcej niż stu pracowników może powierzyć zadania służby BHP pracownikowi wykonującemu tez w zakładzie inne obowiązki zawodowe, albo specjalistą BHP spoza zakładu pracy, oczywiście pod warunkiem, że spełniają wymogi kwalifikacyjne w tym zakresie.
- Jeśli pracodawca zatrudnia w swojej firmie więcej niż stu pracowników, wówczas ciąży na nim bezwzględny obowiązek utworzenia w swoim zakładzie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, co rozumiane jest jako zatrudnienie na etacie ( lub pół etatu) pracownika, któremu powierzone są tylko obowiązki służby BHP.

Wykaz przewidzianych prawem stanowisk, obowiązujących w służbie BHP, podawanych w kolejności- od najniższego, do najwyższego:
1.Inspektor do spraw BHP - konieczność posiadania zawodu technika do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
2.Starszy inspektor do spraw BHP
- konieczność posiadania zawodu technika BHP i trzyletni staż w służbie BHP
-konieczność legitymowania się wyższym wykształceniem z zakresu BHP
- konieczność ukończenia podyplomowych studiów z zakresu BHP
3,Specjalista do spraw BHP
- wyższe wykształcenie w BHP i roczny staż w służbie BHP
- studia podyplomowe BHP i staż roczny w służbie BHP
4.Starszy specjalista do spraw BHP musi mieć
- wyższe wykształcenie z zakresu BHP i trzyletni staż w służbie BHP
- studia podyplomowe z zakresu BHP i tez trzyletni staż w służbie BHP
5.Główny specjalista do spraw BHP
- wyższe wykształcenie w zakresie BHP i pięcioletni staż w służbie BHP
- studia podyplomowe BHP i pięcioletni staż w służbie BHP .