Trwa ładowanie proszę czekać ...

Na czym polegają uprawnienia i działania służby BHP ?

1 lutego 2017

Powołana przez pracodawcę służba BHP ( pełna nazwa służba do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy) ma do wykonania ważne zadania. Te zadania określone są przez przepisy zawarte w Kodeksie Pracy, ale przede wszystkim w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 roku.
Oto spis najważniejszych zadań służby BHP w zakładzie pracy:

- służba BHP pełni funkcję doradczą w zakresie stosowania wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- służba BHP doradza w każdorazowym dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które to ryzyk jest bezpośrednio powiązane z wykonywaną pracą
-służba BHP powinna inicjować i rozwijać w firmie różne formy popularyzacji zagadnień dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy
- służba BHP uczestniczy w konsultacjach dotyczących BHP , bierze czynny udział w komisjach i obradach dotyczących tej właśnie problematyki
- służba BHP doradza pracodawcy w zakresie metod i organizacji pracy bezpośrednio na stanowiskach pracy, dotyczy to zwłaszcza tych stanowisk na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
- służba BHP ma za zadanie współdziałanie z organami mającymi wpływ na sprawy BHP w zakładzie, chodzi o takie organizacje jak społeczna inspekcja pracy, czy zakładowe organizacje związkowe
- służba BHP ma za zadanie przeprowadzanie kontroli warunków pracy w firmie oraz rygorystycznego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
-służba BHP ma za zadanie informowanie pracodawcy o wszystkich stwierdzonych zagrożeniach w firmie
- służba BHP ma za zadanie proponować metody usuwania tych stwierdzonych zagrożeń
- służba BHP ma za zadanie uczestniczyć w opracowywaniu planów rozwoju firmy i wprowadzać swoje wnioski i propozycje dotyczące zarówno przedsięwzięć organizacyjno technicznych jak i poprawy warunków pracy
- służba BHP powinna sporządzać coroczne sprawozdania dotyczące wszystkich spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
- służba BHP powinna brać udział w przekazywaniu do użytkowania nowo wybudowanych budynków
- służba BHP powinna przedstawiać pracodawcy wniosków dotyczących ergonomii na stanowiskach
- służba BHP ma za zadanie opiniować wszystkie instrukcje w firmie dotyczące zagadnień BHP i to na wszystkich stanowiskach pracy, urządzeniach technicznych i maszynach
- służba BHP powinna brać czynny udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.