Trwa ładowanie proszę czekać ...

Stres w środowisku pracy - jak wpływa na bezpieczeństwo i wydajność pracownika?

6 listopada 2023

Stres w pracy jest bardzo szkodliwy. Stres może nie tylko wpływać na samopoczucie pracownika, ale także prowadzić do zmniejszenia produktywności i wydajności w firmie. Przez co stres w pracy ma negatywny wpływ zarówno na pracownika, jak i na firmę. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak uniknąć tego negatywnego elementu w miejscu pracy.

Czym jest stres zawodowy?

Gdy umiejętności i wiedza pracownika nie są w stanie sprostać wymaganiom i presji ze strony przełożonego, może pojawić się stres zawodowy. Pracownicy stają się sfrustrowani i zestresowani, gdy nie są w stanie sprostać oczekiwaniom pracodawcy. Stres może pojawić się w wielu sytuacjach, ale najbardziej prawdopodobne jest jego nasilenie, gdy pracownik czuje, że nie jest wspierany przez swojego przełożonego lub współpracowników i ma ograniczoną kontrolę nad swoją pracą.

Zdrowe miejsce pracy to takie, w którym wymagania wobec pracownika są proporcjonalne do jego umiejętności, dostępnych zasobów i wsparcia, jakie otrzymuje od swojego zespołu.

Stres w środowisku pracy - przyczyny

Czynniki, które mogą zwiększać ryzyko stresu zawodowego, są podzielone na różne kategorie. Pierwszym jest monotonna, mało urozmaicona praca. Zbyt wiele lub zbyt mało obowiązków; praca pod presją. Godziny pracy również mogą wpływać na stres, zbyt długie siedzenie w pracy i brak odpoczynku będzie powodować zmęczenie i stres. Do czynników zwiększających stres w pracy należy również brak pewności zatrudnienia, możliwości awansu lub zbyt wysokie, lub zbyt niskie kwalifikacje do wykonywania danej pracy, niejasne role i słabo zdefiniowane obowiązki, konflikt ról na jednym stanowisku. Do grupy stresów zaliczyć można nieuprzejmych, niewrażliwych i niewspierających przełożonych, słabe relacje ze współpracownikami, brak komunikacji w firmie oraz brak jasności co do celów i struktury organizacji oraz brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. To najczęstsze czynniki wpływające na stres w pracy.

Jak zapobiegać stresowi w pracy?

Aby zapobiec lub zmniejszyć stres w pracy, ważne jest, aby zrozumieć zakres i charakter problemu w organizacji. Regularne ankiety przeprowadzane wśród pracowników są niezbędne do zidentyfikowania problemu. Ankieta dotycząca stresu w pracy ma na celu ustalenie, czy pracownicy są nim dotknięci. W tym przypadku ważne jest, aby zidentyfikować przyczynę tego zjawiska, a także wszelkie sugestie pracowników dotyczące rozwiązania tego problemu. Badanie stresu w pracy przeprowadzone przez firmę zewnętrzną to świetny pomysł. Pracownicy mogą wyrazić swoją opinię na temat sposobu funkcjonowania organizacji. Dzięki temu pracodawcy mogą zaoferować pomoc i wsparcie, które ułatwi im radzenie sobie ze stresem.

Kolejnym ważnym krokiem jest budowanie atmosfery wspierającej i wykorzystywanie różnorodności. Pracownicy powinni być traktowani z szacunkiem i życzliwością oraz mieć możliwość dyskutowania o swoich potrzebach. W ten sposób firma może ustalić rozsądne limity czasowe dla projektów, a także okresowe badania stanu zdrowia psychicznego pracowników. Co więcej, warto stworzyć programy motywacyjne, aby dostarczać ludziom odpowiednie bodźce do efektywnego wykonywania obowiązków służbowych.

Stres w pracy można skutecznie zapobiegać poprzez organizację regularnych spotkań społeczno-motywacyjnych oraz tworzenie warunków sprzyjających aktywnemu relaksowi po godzinach pracy. Zasoby ludzkie to najważniejsza siła napędowa firmy - dlatego te musimy starać się je chronić przed stresem na każde możliwe sposoby!