Trwa ładowanie proszę czekać ...
 • Na czym polega funkcjonowanie służby BHP w firmie ?

  1 lutego 2017

  Przepisy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy, powinny być przestrzegane w każdej firmie działającej na polskim rynku. To przede wszystkim wymóg prawny, ale tez po prostu wymóg zdrowego rozsądku, bo nieprzestrzeganie zasad BHP wielokrotnie zwiększa ryzyko wypadków przy pracy, chorób zawodowych, zanieczyszczenia środowiska, ale też w dłuższej...

 • Na czym polegają uprawnienia i działania służby BHP ?

  1 lutego 2017

  Powołana przez pracodawcę służba BHP ( pełna nazwa służba do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy) ma do wykonania ważne zadania. Te zadania określone są przez przepisy zawarte w Kodeksie Pracy, ale przede wszystkim w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 roku. Oto spis najważniejszych zadań służby BHP w zakładzie pracy: - służba BHP pełni funkcję doradczą w...

 • Podstawa działania służby BHP

  1 lutego 2017

  Działalność służby BHP jako organu kontrolno doradczego w sprawie bezpieczeństwa, warunków i higieny pracy,reguluje prawo, a konkretnie Kodeks Pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 2 IX 1997 roku. W myśl tych przepisów, pracodawca obarczony jest największą odpowiedzialnością w tym zakresie i to on w każdym przypadku zaniedbań, wypadków i tym podobnych zdarzeń z zakresu BHP...

Aktualności
Zobacz

Czy pracodawca może powierzyć podwładnemu zadania służby BHP?

Obowiązujące w naszym kraju przepisy prawa dotyczące tworzenia i organizacji pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( konkretnie chodzi o Kodeks Pracy artykuł 237 paragraf 1 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów paragraf 2 i 3 z dnia 2...

Obowiązujące w naszym kraju przepisy prawa dotyczące tworzenia i organizacji pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( konkretnie chodzi o Kodeks Pracy artykuł 237 paragraf 1 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów paragraf 2 i 3 z dnia 2...

Zobacz

Jakie są obowiązki i zadania służby BHP ?

Służba BHP ma do wykonania w zakładzie pracy ważne i konkretne zadania, które zostały precyzyjnie określone przez przepisy polskiego prawa ( Kodeks Pracy, oraz Rozporządzenie Rady Ministrów.../p>

Zobacz

Czym jest i komu podlega służba bezpieczeństwa i higieny pracy?

Służba BHP jest w firmie wyspecjalizowaną komórką kontrolno-doradczą do wszystkich spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Obowiązek utworzenia takiej służby ciąży zawsze na.../p>

Zobacz

Służba BHP- zakres działalności

Służba bezpieczeństwa jest wyspecjalizowaną komórką w zakładzie pracy do zajmowania się wszystkimi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy. Przepisy prawa nakazują.../p>

Zobacz

Doradcze i kontrolne funkcje służby BHP w zakładzie pracy

Polskie prawo dość precyzyjnie określa zakres działania, sposób tworzenia i zasady funkcjonowania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.Konkretnie chodzi o przepisy zawarte w artykule 237.../p>

Zobacz

Zasady powoływania i obowiązki służby BHP

O konieczności obowiązkowego powoływania służby do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy tak de facto zadecydowała dyrektywa Unii Europejskiej,a konkretnie artykuł siódmy dyrektywy Rady nr.../p>

Zobacz

Wymagane kwalifikacje dla służby BHP

Kodeks Pracy, a konkretnie 237 jego artykuł ściśle określa nie tylko zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, ale tez kwalifikacje osób, które stanowiska w służbie.../p>

Zobacz

Obowiązki służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakres działania i wszystkie obowiązki służby bezpieczeństwa i higieny pracy szczegółowo określa rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 roku. Wszystkie obowiązki są tam opisane i wymienione w poszczególnych paragrafach...

Zakres działania i wszystkie obowiązki służby bezpieczeństwa i higieny pracy szczegółowo określa rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 roku. Wszystkie obowiązki są tam opisane i wymienione w poszczególnych paragrafach...

Zobacz

Kto może zostać pracownikiem BHP

Służba BHP zajmuje się wdrażaniem i kontrolą spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zakres tych czynności opisuje Kodeks Pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 2 IX 1997.../p>

Zobacz

Mity i fakty BHP

Do obowiązków pracodawcy należy stworzenie w swojej firmie tak zwanej służby bezpieczeństwa. Pracodawca to osoba lub organ, która zatrudnia inne osoby na podstawie tak zwanego stosunku.../p>

Zobacz

Zadania służby BHP

Zadania służby BHP zostały dokładnie sprecyzowane w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 roku, a opublikowane w Dzienniku.../p>

Galeria